Công Ty TNHH MTV Hp Lđ

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Hp Lđ

Cong Ty TNHH MTV Hp Ld
Mã Số Thuế: 5801472518
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10 (2A2) Quang Trung, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Thị Mỹ Hằng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Hp Lđ

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Hp Lđ?

✓ Trả lời: 5801472518

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Hp Lđ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Hp Lđ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Hp Lđ?

✓ Trả lời: 10 (2A2) Quang Trung, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Hp Lđ là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Mỹ Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Hp Lđ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]