Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng

Cong Ty TNHH MTV Gia An Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801485796
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11A đường Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Phương Đại Nghĩa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801485796

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 11A đường Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phương Đại Nghĩa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Gia An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]