Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt

Cong Ty TNHH Mtv Dich Vu Nguyen Cuong Da Lat
Mã Số Thuế: 5801454389
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 120-122 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Cường
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801454389

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 120-122 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nguyễn Cường Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]