Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương

Tiếng Anh:

DUY PHUONG SERICULTURE ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Cong Ty TNHH MTV Dau Tam To Duy Phuong
Mã Số Thuế: 5801486574
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đắc Măng, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: VŨ THỊ TÚY
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương?

✓ Trả lời: 5801486574

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương?

✓ Trả lời: Thôn Đắc Măng, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương là ai?

✓ Trả lời: VŨ THỊ TÚY

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Dâu Tằm Tơ Duy Phương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]