Công Ty TNHH MTV Đan Khang

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Đan Khang

Tiếng Anh:

DAN KHANG MTV COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH MTV Dan Khang
Mã Số Thuế: 5801480741
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Lộc Trường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Đan Khang

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Đan Khang?

✓ Trả lời: 5801480741

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Đan Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Đan Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Đan Khang?

✓ Trả lời: Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Đan Khang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Lộc Trường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Đan Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]