Công Ty TNHH Mptcoop.com

[ad_1]

Công Ty TNHH Mptcoop.com

Cong Ty TNHH Mptcoop.com
Mã Số Thuế: 5801470334
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 70 An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Phương Trâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mptcoop.com

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mptcoop.com?

✓ Trả lời: 5801470334

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mptcoop.com?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mptcoop.com chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mptcoop.com?

✓ Trả lời: 70 An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mptcoop.com là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Phương Trâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mptcoop.com?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]