Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Van Tai Va Du Lich Phong Van
Mã Số Thuế: 5801488518
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 37/23 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Văn Vặn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân?

✓ Trả lời: 5801488518

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân?

✓ Trả lời: Số 37/23 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn Vặn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Du Lịch Phong Vân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]