Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Van Hoa Vien
Mã Số Thuế: 5801459073
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số D2 đường Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Thắm
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên?

✓ Trả lời: 5801459073

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên?

✓ Trả lời: Số D2 đường Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Thắm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Hoa Viên?

✓ Trả lời: Trồng rừng và chăm sóc rừng

[ad_2]