Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Truyen Thong Vindigital
Mã Số Thuế: 5801472162
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: LÝ CẦM BẢO LUẬT
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital?

✓ Trả lời: 5801472162

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital?

✓ Trả lời: 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital là ai?

✓ Trả lời: LÝ CẦM BẢO LUẬT

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Vindigital?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]