Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tmdv Freelance
Mã Số Thuế: 5801483414
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ Lâm Văn Thạnh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Diễm My
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance?

✓ Trả lời: 5801483414

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance?

✓ Trả lời: Tổ Lâm Văn Thạnh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Diễm My

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tmdv Freelance?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]