Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tien Dat Thanh An
Mã Số Thuế: 5801454847
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 60 Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Việt Hà
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An?

✓ Trả lời: 5801454847

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An?

✓ Trả lời: Số 60 Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An là ai?

✓ Trả lời: Phan Việt Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Đạt Thành An?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]