Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuong Mai Dich Vu Nau An Luu Dong Xua & Nay
Mã Số Thuế: 5801483372
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 4/14, đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ DUY KHÁNH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay?

✓ Trả lời: 5801483372

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay?

✓ Trả lời: Số 4/14, đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THỊ DUY KHÁNH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Lưu Động Xưa & Nay?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]