Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát

Tiếng Anh:

Thang Loi Phat Company Limited

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thang Loi Phat
Mã Số Thuế: 5801464429
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 95B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Nhất Thắng
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát?

✓ Trả lời: 5801464429

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát?

✓ Trả lời: Số 95B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát là ai?

✓ Trả lời: Trần Nhất Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi Phát?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]