Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt

Tiếng Anh:

Da Lat Smart Public Lighting Operation Management Company Liability Limited

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Quan Ly Van Hanh Chieu Sang Cong Cong Thong Minh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801459919
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 127/40 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Ngọc Quỳnh
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801459919

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 127/40 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Ngọc Quỳnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Vận Hành Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

[ad_2]