Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Phuc Lam
Mã Số Thuế: 5801466137
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 68 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Thi Thu Hiền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam?

✓ Trả lời: 5801466137

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam?

✓ Trả lời: Số 68 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thi Thu Hiền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]