Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Pho May
Mã Số Thuế: 5801484312
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vũ Lệ Hằng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây?

✓ Trả lời: 5801484312

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây?

✓ Trả lời: Số 03 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây là ai?

✓ Trả lời: Vũ Lệ Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phố Mây?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]