Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Ong Hi
Mã Số Thuế: 5801483118
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 7/1 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí?

✓ Trả lời: 5801483118

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí?

✓ Trả lời: 7/1 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ông Hí?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]