Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn

Tiếng Anh:

THAI PHU SON AGRICULTURE INDUSTRY COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Nong Nghiep Cong Nghe Cao Thai Phu Son
Mã Số Thuế: 5801473575
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Ngọc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Thái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn?

✓ Trả lời: 5801473575

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn?

✓ Trả lời: Thôn Ngọc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]