Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Nhat Tam An
Mã Số Thuế: 5801458841
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26 An Tôn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Nguyễn Thụy Uyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An?

✓ Trả lời: 5801458841

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An?

✓ Trả lời: 26 An Tôn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An là ai?

✓ Trả lời: Trần Nguyễn Thụy Uyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Tâm An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]