Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm

Tiếng Anh:

CALMING FOREST COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Khiet Moc Tram
Mã Số Thuế: 5801464676
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 87/23/6 Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Thị Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm?

✓ Trả lời: 5801464676

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm?

✓ Trả lời: 87/23/6 Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiết Mộc Trầm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]