Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Hung Phuc Thinh Gia Hiep
Mã Số Thuế: 5801455713
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 39B, Thôn 7, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Phương Loan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp?

✓ Trả lời: 5801455713

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp?

✓ Trả lời: Số 39B, Thôn 7, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Phương Loan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Thịnh Gia Hiệp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]