Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy's

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Frenzy’s
Mã Số Thuế: 5801481008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Cao Thị Tường Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s?

✓ Trả lời: 5801481008

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s?

✓ Trả lời: 2B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s là ai?

✓ Trả lời: Cao Thị Tường Vân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Frenzy’s?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]