Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Cau Dat Green
Mã Số Thuế: 5801460657
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Thùy Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green?

✓ Trả lời: 5801460657

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green?

✓ Trả lời: Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thùy Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cầu Đất Green?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]