Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi

Tiếng Anh:

An Nhi Company Limited

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien An Nhi
Mã Số Thuế: 5801466955
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 030/2 Đất Làng, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thế Bảo
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi?

✓ Trả lời: 5801466955

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi?

✓ Trả lời: 030/2 Đất Làng, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi là ai?

✓ Trả lời: Lê Thế Bảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nhi?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]