Công Ty TNHH Momita

[ad_1]

Công Ty TNHH Momita

Cong Ty TNHH Momita
Mã Số Thuế: 5801484993
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8A tổ 1 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Phúc Sang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Momita

Mã số thuế của Công Ty TNHH Momita?

✓ Trả lời: 5801484993

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Momita?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Momita chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Momita?

✓ Trả lời: Số 8A tổ 1 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Momita là ai?

✓ Trả lời: Ngô Phúc Sang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Momita?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]