Công Ty TNHH Mininalism

[ad_1]

Công Ty TNHH Mininalism

Cong Ty TNHH Mininalism
Mã Số Thuế: 5801479249
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1/14 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Tôn Thất Nhật Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mininalism

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mininalism?

✓ Trả lời: 5801479249

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mininalism?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mininalism chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mininalism?

✓ Trả lời: Số 1/14 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mininalism là ai?

✓ Trả lời: Tôn Thất Nhật Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mininalism?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]