Công Ty TNHH Minh Thư Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Minh Thư Farm

Cong Ty TNHH Minh Thu Farm
Mã Số Thuế: 5801464267
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 052 Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Nguyễn Thị Lâm Hà
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Minh Thư Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Minh Thư Farm?

✓ Trả lời: 5801464267

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Minh Thư Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Minh Thư Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Minh Thư Farm?

✓ Trả lời: Số 052 Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Minh Thư Farm là ai?

✓ Trả lời: Lê Nguyễn Thị Lâm Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Minh Thư Farm?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]