Công Ty TNHH Minh Nhiên House

[ad_1]

Công Ty TNHH Minh Nhiên House

Cong Ty TNHH Minh Nhien House
Mã Số Thuế: 5801457397
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số3/8/18 Đinh Công Tráng, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Lâm Quân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Minh Nhiên House

Mã số thuế của Công Ty TNHH Minh Nhiên House?

✓ Trả lời: 5801457397

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Minh Nhiên House?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Minh Nhiên House chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Minh Nhiên House?

✓ Trả lời: Số3/8/18 Đinh Công Tráng, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Minh Nhiên House là ai?

✓ Trả lời: Trần Lâm Quân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Minh Nhiên House?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]