Công Ty TNHH Miền Sương Thảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Miền Sương Thảo

Tiếng Anh:

MIEN SUONG THAO CO., LTD

Cong Ty TNHH Mien Suong Thao
Mã Số Thuế: 5801487987
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 30 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Thị Phương Loan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Miền Sương Thảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Miền Sương Thảo?

✓ Trả lời: 5801487987

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Miền Sương Thảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Miền Sương Thảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Miền Sương Thảo?

✓ Trả lời: 30 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Miền Sương Thảo là ai?

✓ Trả lời: Hồ Thị Phương Loan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Miền Sương Thảo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]