Công Ty TNHH Mew Group

[ad_1]

Công Ty TNHH Mew Group

Cong Ty TNHH Mew Group
Mã Số Thuế: 5801464919
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 35A Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN CHUNG HOÀI NGỌC
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mew Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mew Group?

✓ Trả lời: 5801464919

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mew Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mew Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mew Group?

✓ Trả lời: Số 35A Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mew Group là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN CHUNG HOÀI NGỌC

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mew Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]