Công Ty TNHH Marilyn & Dan

[ad_1]

Công Ty TNHH Marilyn & Dan

Tiếng Anh:

Marilyn & Dan Company Limited

Cong Ty TNHH Marilyn & Dan
Mã Số Thuế: 5801454364
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô D33A KQH Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Tôn Nữ Phương Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Marilyn & Dan

Mã số thuế của Công Ty TNHH Marilyn & Dan?

✓ Trả lời: 5801454364

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Marilyn & Dan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Marilyn & Dan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Marilyn & Dan?

✓ Trả lời: Lô D33A KQH Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Marilyn & Dan là ai?

✓ Trả lời: Tôn Nữ Phương Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Marilyn & Dan?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]