Công Ty TNHH Mẫn Kiệt

[ad_1]

Công Ty TNHH Mẫn Kiệt

Tiếng Anh:

Man Kiet Company Limited

Cong Ty TNHH Man Kiet
Mã Số Thuế: 5801470052
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 3, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Mẫn Văn Hưởng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mẫn Kiệt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mẫn Kiệt?

✓ Trả lời: 5801470052

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mẫn Kiệt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mẫn Kiệt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mẫn Kiệt?

✓ Trả lời: Thôn 3, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mẫn Kiệt là ai?

✓ Trả lời: Mẫn Văn Hưởng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mẫn Kiệt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]