Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà

[ad_1]

Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà

Tiếng Anh:

LAM HA KIM LIEN MACCA COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Macca Kim Lien Lam Ha
Mã Số Thuế: 5801487514
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Liên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà

Mã số thuế của Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà?

✓ Trả lời: 5801487514

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà?

✓ Trả lời: Thôn Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Macca Kim Liên Lâm Hà?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]