Công Ty TNHH Mạ Reo

[ad_1]

Công Ty TNHH Mạ Reo

Tiếng Anh:

MAREO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Ma Reo
Mã Số Thuế: 5801484150
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15 Nguyễn Gia Thiều, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Kim Quý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mạ Reo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mạ Reo?

✓ Trả lời: 5801484150

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mạ Reo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mạ Reo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mạ Reo?

✓ Trả lời: 15 Nguyễn Gia Thiều, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mạ Reo là ai?

✓ Trả lời: Phạm Kim Quý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mạ Reo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]