Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng

[ad_1]

Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng

Tiếng Anh:

Tien Dung Accommodation Limited Company

Cong Ty TNHH Luu Tru Tien Dung
Mã Số Thuế: 5801449678
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô H1 Khu quy hoạch Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tiến Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng?

✓ Trả lời: 5801449678

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng?

✓ Trả lời: Lô H1 Khu quy hoạch Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tiến Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lưu Trú Tiến Dũng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]