Công Ty TNHH Lululola Entertainment

[ad_1]

Công Ty TNHH Lululola Entertainment

Tiếng Anh:

Lululola Entertainment Company Limited

Cong Ty TNHH Lululola Entertainment
Mã Số Thuế: 5801458721
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 32/2 đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Văn Nam
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lululola Entertainment

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lululola Entertainment?

✓ Trả lời: 5801458721

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lululola Entertainment?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lululola Entertainment chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lululola Entertainment?

✓ Trả lời: Số 32/2 đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lululola Entertainment là ai?

✓ Trả lời: Võ Văn Nam

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lululola Entertainment?

✓ Trả lời: Dịch vụ phục vụ đồ uống

[ad_2]