Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên

Cong Ty TNHH Long Tho Tay Nguyen
Mã Số Thuế: 5801465863
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 335 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đoàn Trần Hữu Quốc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên?

✓ Trả lời: 5801465863

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên?

✓ Trả lời: Số 335 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Trần Hữu Quốc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Long Thổ Tây Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]