Công Ty TNHH Lộc Phát 998

[ad_1]

Công Ty TNHH Lộc Phát 998

Tiếng Anh:

LOC PHAT 998 COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Loc Phat 998
Mã Số Thuế: 5801473286
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 15/11, đường Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đăng Tuệ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lộc Phát 998

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lộc Phát 998?

✓ Trả lời: 5801473286

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lộc Phát 998?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lộc Phát 998 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lộc Phát 998?

✓ Trả lời: Số 15/11, đường Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lộc Phát 998 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đăng Tuệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lộc Phát 998?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]