Công Ty TNHH Little Prince Marketing

[ad_1]

Công Ty TNHH Little Prince Marketing

Tiếng Anh:

LITTLE PRINCE MARKETING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Little Prince Marketing
Mã Số Thuế: 5801482001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 223/4 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Kim Youngho
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Little Prince Marketing

Mã số thuế của Công Ty TNHH Little Prince Marketing?

✓ Trả lời: 5801482001

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Little Prince Marketing?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Little Prince Marketing chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Little Prince Marketing?

✓ Trả lời: Số 223/4 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Little Prince Marketing là ai?

✓ Trả lời: Kim Youngho

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Little Prince Marketing?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]