Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Các Tỉnh Yb

[ad_1]

Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb

Cong Ty TNHH Lien Ket Y Te Cac Tinh Yb
Mã Số Thuế: 5801480854
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11B KDC Kế Cận KCN Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb

Mã số thuế của Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb?

✓ Trả lời: 5801480854

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb?

✓ Trả lời: 11B KDC Kế Cận KCN Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Liên Kết Y Tế Những Tỉnh Yb?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]