Công Ty TNHH Lê Văn Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Lê Văn Long

Cong Ty TNHH Le Van Long
Mã Số Thuế: 5801482403
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 45 Y Dinh, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Văn Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lê Văn Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lê Văn Long?

✓ Trả lời: 5801482403

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lê Văn Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lê Văn Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lê Văn Long?

✓ Trả lời: Số 45 Y Dinh, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lê Văn Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lê Văn Long?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]