Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt

Tiếng Anh:

Le Chuong Da Lat Company Limited

Cong Ty TNHH Le Chuong Da Lat
Mã Số Thuế: 5801469949
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 222/6 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Đức Thọ
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801469949

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 222/6 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Đức Thọ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lê Chương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]