Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat

Tiếng Anh:

Le Alpi – Dalat Company Limited

Cong Ty TNHH Le Alpi – Dalat
Mã Số Thuế: 5801460939
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 87 đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Thu Thảo
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat?

✓ Trả lời: 5801460939

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat?

✓ Trả lời: Số 87 đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thu Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Le Alpi – Dalat?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]