Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ

[ad_1]

Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ

Tiếng Anh:

Lap Toan My Company Limited

Cong Ty TNHH Lap Toan My
Mã Số Thuế: 5801451042
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 98 Gia Thạnh Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Lệ Mỹ
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ?

✓ Trả lời: 5801451042

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ?

✓ Trả lời: 98 Gia Thạnh Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Lệ Mỹ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lập Toàn Mỹ?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]