Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba

[ad_1]

Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba

Tiếng Anh:

LABA PHALAENOPSIS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Lan Ho Diep Laba
Mã Số Thuế: 5801488902
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Quang Chung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba?

✓ Trả lời: 5801488902

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba?

✓ Trả lời: Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba là ai?

✓ Trả lời: Trương Quang Chung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]