Công Ty TNHH Lado Agriculture

[ad_1]

Công Ty TNHH Lado Agriculture

Tiếng Anh:

LADO AGRICULTURE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Lado Agriculture
Mã Số Thuế: 5801473649
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Giãn Dân, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thái Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lado Agriculture

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lado Agriculture?

✓ Trả lời: 5801473649

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lado Agriculture?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lado Agriculture chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lado Agriculture?

✓ Trả lời: Thôn Giãn Dân, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lado Agriculture là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thái Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lado Agriculture?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]