Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh

Cong Ty TNHH Lac Vu Khai Minh
Mã Số Thuế: 5801456555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 132 đường Vạn Hạnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Mai Thảo
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh?

✓ Trả lời: 5801456555

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh?

✓ Trả lời: 132 đường Vạn Hạnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mai Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lạc Vũ Khải Minh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]