Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt

Tiếng Anh:

LA XANH DA LAT CO., LTD

Cong Ty TNHH La Xanh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801486616
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hẻm 31, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801486616

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Hẻm 31, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lá Xanh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]