Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia

Tiếng Anh:

Ky Vuong Gia Company Limited

Cong Ty TNHH Ky Vuong Gia
Mã Số Thuế: 5801464073
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 8, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Sơn Kỳ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia?

✓ Trả lời: 5801464073

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia?

✓ Trả lời: Tổ 8, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia là ai?

✓ Trả lời: Đinh Sơn Kỳ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kỳ Vương Gia?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]