Công Ty TNHH Kim Ngân An

[ad_1]

Công Ty TNHH Kim Ngân An

Tiếng Anh:

KIM NGAN AN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kim Ngan An
Mã Số Thuế: 5801478407
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 72 đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trần Hoàng Diễm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kim Ngân An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kim Ngân An?

✓ Trả lời: 5801478407

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kim Ngân An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kim Ngân An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kim Ngân An?

✓ Trả lời: Số 72 đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kim Ngân An là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trần Hoàng Diễm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kim Ngân An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]